Meteen naar de inhoud

Lesreglement

 1. Indeling naar niveau en aanstelling c.q. toewijzing van een leraar gebeurt in overleg met de leerling.
 2. Er wordt geen lesgegeven op officiële feestdagen.
 3. Een lesuur duurt 60 minuten
 4. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen.
 5. In onderling overleg kunnen wijzigingen worden aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessenplaats vinden.
 6. De les gaat altijd door, tenzij de trainer afbelt. Afwezigheid van de trainer leidt tot inhalen van de training.
 7. Van der Linden Tennistraining & Coaching is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
 8. De lessen vinden plaats mits er voldoende deelname is. Als een lesgroep niet voldoende deelname heeft behoudt Van der Linden Tennistraining & Coaching
 9. Het recht om de lessen te annuleren, verkorten of de lesprijs aan te passen.
 10. Lesgeld/abonnementsgeld wordt tweemaandelijks geïncasseerd. Dit gebeurt na het beëindigen van die periode.
 11. De rekening wordt direct, maar in ieder geval in dezelfde maand betaald.
 12. Bij achterstallige betaling heeft de deelnemer geen recht op les.
 13. Bij de eerste herinneringsnota (na één maand) worden € 20,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij de tweede herinneringsnota (na twee weken) bedragen deze kosten € 25,- extra. Als laatstgenoemde nota niet binnen 5 dagen is betaald wordt de vordering uit handen gegeven aan het incassobureau.
 14. Van der Linden verwerkt uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en het gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
 15. Van der Linden Tennistraining en Coaching vindt veilig en gezond sporten belangrijk. Agressie en geweld en ongewenst gedrag (seksuele intimidatie, discriminatie, schelden) accepteren wij niet. Van der Linden tennistraining behoudt zich het recht voor om de dienstverlening met de dader te beëindigen. Heb je het gevoel dat er sprake is van ongewenst gedrag meldt dit dan bij de tennistrainer. Vind je dat moeilijk of heb je een formele klacht dan kun je ook contact opnemen met de Vertrouwenspersoon van de KNLTB. Op de website van de KNLTB vind je namen en contactgegevens.
 16. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. kan alleen tot teruggave van het lesgeldworden overgegaan als de vrijgekomen trainingsplaats door iemand anders wordt ingenomen.
 17. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist kunnen deze niet ingehaald worden.
 18. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.

Contact en betaalgegevens

Van der Linden Tennistraining & Coaching
Bank: RABO Bank
IBAN: NL04RABO 0128663014
BTW:

Voor eventuele vragen kun je contact op nemen met

Karol van der Linden op 06-85449399
Email: Karolvanderlinden@gmail.com

Tennisbaan met witte streep. Op de tennisbaan liggen vier tennisballen verspreid.